RODO:
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez STALMECH z/s w Nowa Biała 33, 09-411 Biała
należy kontaktować się z Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych:
tel.: (24)3671008 w godz.: 8.00-16.00
lub na adres email: sekretariat@stalmech.com.pl
Sprawdź jak STALMECH przetwarza Twoje dane osobowe. Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych w STALMECH dla:
1. Nadawców korespondencji do STALMECH;
2. Pracowników naszych kontrahentów (przetwarzamy Twoje dane w związku z realizacją umowy);
3. Współpracowników STALMECH (przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku ze zleconym projektem, usługą, dostawą, robotami budowlanymi);
Stalmech © 2019 ..... Kontakt